இயக்கம், திசைகள் - الحركة، الإتجاهات

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். حركة بطيئة، قيادة أمنة.

Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Arabic

Word >> Translation

Languages

Tamil, Arábico, more

Lições

Tamil-Arábico, more