பணம், ஷாப்பிங் - المال، التسوق

இந்த பாடத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. பணத்தை எப்படி எண்ணுவது எனக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். لا ننغيب عن هذا الدرسِ. تعلم كيف نحسب المال

Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Arabic


Word >> Translation
கசாப்பு கடை
0 0
கடன்
0 0
கடன் அட்டை
0 0
கடன் வாங்குதல்
0 0
கடை
0 0
கல்லா
0 0
காசோலை
0 0
காசோலை எழுத
0 0
கேக் கடை
0 0
சந்தை
0 0
செய்தித்தாள் கடை
0 0
டாலர்
0 0
திருப்பிக் கொடுத்தல்
0 0
திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுதல்
0 0
நவீன வணிக வளாகம்
0 0
நாணயத்தை
0 0
பட்டியல்
0 0
பணம்
0 0
பணம் எடுத்தல்
0 0
பணம் செலுத்துதல்
0 0
பலசரக்கு
0 0
பல்பொருள் அங்காடி
0 0
பல்பொருள் சிறப்பங்காடி
0 0
பழைய பொருள் அங்காடி
0 0
பேக்கரி
0 0
பொருள் வழங்கும் எந்திரம்
0 0
மலிவு
0 0
மளிகை கடை
0 0
மாற்றவும்
0 0
யூரோ
0 0
ரசீது
0 0
ரொக்கம்
0 0
வங்கி
0 0
வரிசையில் சேர்ந்துகொள்ளுதல்
0 0
வாங்குதல்
0 0
வாங்குதல்
0 0
விற்பனை எந்திரம்
0 0
விற்பனை செய்தல்
0 0
விலை
0 0
விலை
0 0
விலை கூடியது
0 0
ஷாப்பிங் தள்ளுவண்டி
0 0

Languages

Tamil, Arábico, more

Lições

Tamil-Arábico, more