வேலை, வியாபாரம், அலுவலகம் - الوظيفة , العمل , المكتب

மிகக் கடினமாக உழைக்க வேண்டாம். ஓய்வு எடுங்கள், வேலை குறித்த சொற்களை கற்றுகொள்ளுங்கள். لا تعمل كثيرا . خذ فترة راحة . و تعلم بعض الكلمات عن العمل

Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Arabic


Word >> Translation
அச்சுப்பொறி
0 0
அனுபவம்
0 0
அறிக்கை
0 0
அலுவலகம்
0 0
உரிமையாளர்
0 0
உறை
0 0
எழுத்து மேசை
0 0
ஒழுங்கீனம்
0 0
ஒழுங்கு
0 0
கடிதம்
0 0
கட்டாயம்
0 0
கணக்குவலக்கு
0 0
கணினி
0 0
கால்குலேட்டர்
0 0
குறிப்பு
0 0
கோப்பு
0 0
சிக்கல்
0 0
சுட்டி
0 0
செய்தித்தாள்
0 0
திட்டமிட்ட சந்திப்பு
0 0
திறன் மிகுந்த
0 0
தொழிற்சாலை
0 0
நகலெடுத்தல்
0 0
நிறைவான
0 0
பணியாளர்
0 0
பத்திரிக்கை
0 0
பயன்படுத்துதல்
0 0
பழுதுபார்த்தல்
0 0
புத்தகம்
0 0
பெட்டி
0 0
பொறுப்பு
0 0
பேப்பர் கிளிப்
0 0
முதலாளி
0 0
முத்திரை
0 0
முறை
0 0
மேலாண்மை
0 0
யோசனை
0 0
ரத்து செய்தல்
0 0
வர்ணனை
0 0
வழங்குதல்
0 0
வழங்குதல்
0 0
விடுமுறை
0 0
வியாபாரம்
0 0
வேலை செய்தல்
0 0

Languages

Tamil, Arábico, more

Lições

Tamil-Arábico, more