மனித பண்புகள் 2 - صفات الإنسان 2Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Arabic


Word >> Translation
அந்நியர்
0 0
ஆபத்தானவர்
0 0
இன்பமூட்டுபவர்
0 0
உடை ஒழுங்கு இல்லாதவர்
0 0
உள நேர்மையற்றவர்
0 0
எச்சரிக்கயானவர்
0 0
எரிச்சலூட்டுபவர்
0 0
ஏமாற்றம் அடைந்தவர்
0 0
ஏழை
0 0
கலையுணர்வு கொண்டவர்
0 0
கவனமானவர்
0 0
கவலை நிறைந்தவர்
0 0
கவலையானவர்
0 0
கவலையானவர்
0 0
குழந்தைபோன்ற
0 0
கோமாளித்தனமானவர்
0 0
சமயோசிதமானவர்
0 0
சுதந்திரமானவர்
0 0
சோம்பேறி
0 0
சோகமானவர்
0 0
தீவிர சுபாவம் கொண்டவர்
0 0
நியாயமானவர்
0 0
நிலையானவர்
0 0
நேர்மை உள்ளம் படைத்தவர்
0 0
நேர்மையற்றவர்
0 0
நேர்மையானவர்
0 0
பக்தியானவர்
0 0
பயந்தவர்
0 0
பரிவானவர்
0 0
பரிவு இல்லாதவர்
0 0
பாங்காக உடையணிந்தவர்
0 0
பாங்கானவர்
0 0
பாங்கில்லாதவர்
0 0
பித்துப் பிடித்தவர்
0 0
புகழ்பெற்றவர்
0 0
பொறாமை கொண்டவர்
0 0
பொறுமையானவர்
0 0
மனச் சோர்வு அடைந்தவர்
0 0
மரியாதையானவர்
0 0
முட்டாள்தனமானவர்
0 0
முதிர்ச்சி அடைந்தவர்
0 0
வயதானவர்
0 0
வெளிப்படையாகப் பேசுபவர்
0 0
வேடிக்கையானவர்
0 0

Languages

Tamil, Arábico, more

Lições

Tamil-Arábico, more