குடும்பம் - العائلة

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். الأم , الأب , الأقارب . العائلة هي الشيء الأكثر أهمية في الحياة

Idioma da Sentença: Tamil
Idioma de Tradução: Arabic


Word >> Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு
0 0
(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்
0 0
அத்தை
0 0
இரட்டை
0 0
உறவினர்கள்
0 0
உறுப்பினர்
0 0
கணவன்
0 0
கல்யாணம்
0 0
காதலன்
0 0
காதலி
0 0
குடும்பம்
0 0
குழந்தை
0 0
சகோதரன்
0 0
சகோதரி
0 0
சந்ததி
0 0
ஜோடி
0 0
தந்தை
0 0
தாத்தா
0 0
தாத்தா பாட்டி
0 0
தாய்
0 0
திருமண உடை
0 0
திருமண தினம்
0 0
திருமணம்
0 0
பாட்டி
0 0
பெற்றோர்
0 0
பேத்தி
0 0
பேரக்குழந்தைகள்
0 0
பேரன்
0 0
மகன்
0 0
மகள்
0 0
மனைவி
0 0
மருமகன்
0 0
மருமகள்
0 0
மாமனார்
0 0
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி
0 0
மாமா
0 0
மாமியார்
0 0
மாற்றாந்தந்தை
0 0
மாற்றாந்தாய்
0 0
மாற்றான் சகோதரன்
0 0
மாற்றான் பெற்றோர்
0 0
முப்பாட்டி
0 0
முழு குடும்பம்
0 0
மூதாதையர்
0 0
மைத்துனி
0 0

Languages

Tamil, Arábico, more

Lições

Tamil-Arábico, more