مقیاس و اندازه گیری - Dimensiones

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟.

Idioma da Sentença: Farsi
Idioma de Tradução: Latin


Word >> Translation
metior
0 0
alte
0 0
pars
0 0
longus
0 0
altitudo
0 0
plus
0 0
finis
0 0
inantis
0 0
quantitas
0 0
longe
0 0
gravis
0 0
densitas
0 0
longitudo
0 0
litrum
0 0
metrum
0 0
mediocris
0 0
libra
0 0
mediocris
0 0
dimidium
0 0
pondus
0 0
pensare
0 0
latus
0 0
libra
0 0
demissus
0 0
minus
0 0
copia
0 0
chiliogrammum
0 0
jugum
0 0
pars
0 0

Languages

Farsi, Latim, more

Lições

Farsi-Latim, more