گیاهان - Herba, Planta

درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها.

Idioma da Sentença: Farsi
Idioma de Tradução: Latin


Word >> Translation
acer
0 0
robus
0 0
viola
0 0
frutex
0 0
betula
0 0
alga
0 0
spina
0 0
papaver
0 0
arbor
0 0
salix
0 0
ornus
0 0
palmetum
0 0
iris
0 0
philyra
0 0
culmus
0 0
ramus
0 0
castanea
0 0
pinus
0 0
taraxacum
0 0
tulipa
0 0
lotus
0 0
pinetum
0 0
insero
0 0
flos
0 0
galanthus
0 0
rosa
0 0

Languages

Farsi, Latim, more

Lições

Farsi-Latim, more