افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - Lidé: příbuzní, přátelé, nepřátelé...



Idioma da Sentença: Farsi
Idioma de Tradução: Czech



Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Farsi, Tcheco, more

Lições

Farsi-Tcheco, more