Various Verbs 2 - Různá slovesa 266 words

0 0
Idioma da Sentença: English
Idioma de Tradução: Czech
Word Translation
      0 0 to annoy    zlobit
      0 0 to answer    odpovědět
      0 0 to attach    připojit
      0 0 to be able    moct
      0 0 to be bored    nudit se
      0 0 to beat    bít
      0 0 to believe    věřit
      0 0 to bend    ohnout
      0 0 to blow    foukat
      0 0 to bore    nudit
      0 0 to break    lámat
      0 0 to capture    zachytit
      0 0 to change    změnit
      0 0 to chatter    klábosit
      0 0 to check    kontrolovat
      0 0 to complain    stěžovat si
      0 0 to create    vytvořit
      0 0 to deceive    klamat
      0 0 to disobey    neřídit se
      0 0 to disturb    rušit
      0 0 to drop    snížit
      0 0 to dry    sušit
      0 0 to empty    vyprázdnit se
      0 0 to explain    vysvětlit
      0 0 to fight    bojovat
      0 0 to fill    vyplnit
      0 0 to follow    následovat
      0 0 to forbid    zakázat
      0 0 to frown    mračit se
      0 0 to get used to    zvyknout si na
      0 0 to give back    vrátit
      0 0 to invite    pozvat
      0 0 to joke    dělat si legraci
      0 0 to know    vědět
      0 0 to let    nechat
      0 0 to lose    ztratit
      0 0 to make a mistake    chybovat
      0 0 to meet    potkat
      0 0 to obey    dodržovat
      0 0 to persuade    přemluvit
      0 0 to promise    slíbit
      0 0 to protect    chránit
      0 0 to relax    odpočinout si
      0 0 to release    uvolnit
      0 0 to remember ...    vzpomenout si
      0 0 to remove    odstranit
      0 0 to repeat    opakovat
      0 0 to rescue    zachránit
      0 0 to screw something on    našroubovat
      0 0 to separate    oddělit
      0 0 to shake    třást
      0 0 to signify    znamenat
      0 0 to sink    potopit
      0 0 to speak fluently    mluvit plynule
      0 0 to steal    ukrást
      0 0 to succeed    následovat
      0 0 to take place    konat se
      0 0 to tear    roztrhat
      0 0 to unfold    rozšířit
      0 0 to unscrew something    vyšroubovat
      0 0 to wake up    vzbudit se
      0 0 to want    chtít
      0 0 to wash    mýt
      0 0 to wipe    stírat
      0 0 to wish    přát si
      0 0 to worry about    dělat si starosti o
Languages: Inglês, Tcheco, more...
Lições: Inglês-Tcheco, more...
Audio Lições: Tcheco-Inglês