Různá příslovce 1 - Various Adverbs 148 words

0 0
Idioma da Sentença: Czech
Idioma de Tradução: English
Word Translation
      0 0 často    often
      0 0 co    what
      0 0 dobře    well
      0 0 docela    quite
      0 0 dost    enough
      0 0 hodně    a lot
      0 0 jak    how
      0 0 jak mnoho    how many
      0 0 jak moc    how much
      0 0 jen    only
      0 0 ještě    still
      0 0 jistě    surely


      0 0 kdo    who
      0 0 kdysi    formerly
      0 0 kousek    a little bit
      0 0 možná    maybe
      0 0 někdy    sometimes
      0 0 nikdy    never
      0 0 obecně    generally
      0 0 obvykle    usually
      0 0 odshora dolů    right side out
      0 0 opravdu    really
      0 0 ostatně    By the way ...
      0 0 pak    then
      0 0 pravděpodobně    perhaps
      0 0 příliš mnoho    too many
      0 0 příliš mnoho    too much
      0 0 přirozeně    of course
      0 0 proč    why
      0 0 proto    therefore
      0 0 protože    because
      0 0 špatně    badly
      0 0 spíše    rather
      0 0 společně    together
      0 0 tady    here
      0 0 také    too
      0 0 také    also
      0 0 téměř    almost
      0 0 tu    there
      0 0 ve středu    in the middle
      0 0 velmi    very
      0 0 více    more
      0 0 vůbec    at all
      0 0 vždy    always
      0 0 vzhůru nohama    upside down
      0 0 znovu    again
      0 0 zřídka    rarely
Languages: Tcheco, Inglês, more...
Lições: Tcheco-Inglês, more...
Audio Lições: Tcheco-Inglês