صفات متنوعة - Razni pridjevi


Usage Examples, Essays
Idioma da Sentença: Arabic
Idioma de Tradução: Croatian
24 words
Word  ·  Translation
 ·  posljenji  

 ·  drugi  
 ·  zadnji  

 ·  jednostavan  

 ·  nov  

 ·  slobodan  

 ·  poseban  
 ·  loš  

 ·  bučan  

 ·  tih  
 ·  uobičajen  

 ·  običan  
 ·  beskoristan  

 ·  prazan  

 ·  užasan  
 ·  sljedeći  

 ·  pun  

 ·  potpuni  
 ·  cijeli  

 ·  sam  

 ·  savršen  

 ·  koristan  

 ·  jednak  

 ·  golem  

Essays

صفات متنوعة (Arábico)


Razni pridjevi (Croata)