ต้นวิลโลว์  - 

ต้นวิลโลว์ - 柳Usage Examples

ต้นวิลโลว์ (Tajlandzki)


(Japoński)