பனிச்சருக்கு  -  кънка

பனிச்சருக்கு - кънка



Usage Examples

பனிச்சருக்கு (Tamil)


кънка (Bułgarski)