Auto - Otomobil

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. Yabancı bir ülkedesiniz ve bir araba mı kiralamak istiyorsunuz? Direksiyonunun nerede bulunduğunu bilmeniz gereklidir.


      
  

Beroep - Meslek

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. Günümüzde iyi mesleğe sahip olmak çok önemlidir. Yabancı dil bilmeden güzel meslek sahibi olabilirmisiniz? Çok zor!


      
  

Beweging, Richtingen - Hareket, Yönler

Beweeg langzaam, rij veilig. Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!


      
  

Dieren - Hayvanlar

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. Kediler ve Köpekler. Balıklar ve kuşlar. Hayvanlar hakkında herşey.


      
  

Eten, Restaurants, Keuken 1 - Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 1

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. Çok lezzetli bir ders. Bizim küçük tutkularımız hakkında.


      
  

Eten, Restaurants, Keuken 2 - Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 2

Lekkere les deel twee. Lezzetli dersin ikinci kısmı.


      
  

Familie - Aile

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.


      
  

Gebouwen, Organisaties - Binalar, Organizasyonlar

Kerken, theaters, stations, winkels. Kiliseler, tiyatrolar, tren istasyonları ve mağazalar...


      
  

Geld, Winkelen - Para, Alışveriş

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.


      
  

Geografie: Landen, Steden… - Coğrafya: Ülkeler, Şehirler

Ken de wereld waarin je leeft. İçinde yaşadığınız dünyayı öğrenin.


      
  

Gereedschap - Araç-gereçler

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. Bahçede, ev yıkamada, tamir etmede neleri kullanacağınızı öğrenin.


      
  

Getallen - Rakamlar

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...


      
  

Gevoel, Zintuigen - Duygular

Alles over liefde, haat, reuk en tast. Sevgi, nefret, koku ve dokunuş hakkında herşey


      
  

Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne - Sağlık, Tıp, Hijyen

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. Doktora başının ağrıdığını nasıl söylersin


      
  

Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen - Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

Alledaagse taal. İnsanlarla nasıl geçineceğinizi öğrenin.


      
  

Het leven, Leeftijd - Hayat, Yaş

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.      
  

Het menselijk lichaam - Vücut Organları

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.


      
  

      
  

Kleding 1 - Giyim 1

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. Güzel görünmek için veya üşümemek için üzerinize giydiğiniz herşey hakkında.


      
  

      
  

Kleuren - Renkler

Alles over rood, wit en blauw. Kırmızı, beyaz, sarı hakkında herşey.


      
  

Maten, Afmetingen - Ölçü, Ölçümler

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. Santimetre mi yoksa inç mi tercih ediyorsunuz? Hala metrik sistemini mi kullanıyorsunuz?


      
  

      
  

Menselijke trekken 1 - İnsan Özellikleri 1

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.


      
  

      
  

      
  

Natuur - Tabiat

Bescherm moeder natuur!. Tabiatı öğrenelim ve koruyalım!


      
  

Onderwijs 1 - Eğitim 1

Alles over school, hogere school, universiteit. Okul, kolej, üniversite hakkında herşey


      
  

Onderwijs 2 - Eğitim 2

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey


      
  

Planten - Bitkiler

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. Etrafımızı saran bitkileri öğrenelim. Bitkiler hakkında herşey: ağaçlar, çiçekler, vs.


      
  

Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap - Din, Politika, Askeri, Bilim

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!      
  

Sport, Spel, Hobby - Spor, Oyunlar, Hobi

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. Eğlenin! Futbol, satranç ve maç koleksiyonları hakkında herşey.


      
  

Stad, Straten, Vervoer - Şehir, Cadde, Ulaşım

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. Büyük bir şehirde kaybolmayın, sinemanın yolunu sormayı öğrenin.


      
  

Tijd 1 - Zaman 1

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. Vakit geçiyor! Gevezelik için vakit yok! Vakit ve zaman hakkında herşeyi İnternet Ployglot`la beraber hemen öğrenin.


      
  

Tijd 2 - Zaman 2

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. Vaktinizi boşa harcamayın! Yeni kelime öğrenin.


      
  

Vermaak, Kunst, Muziek - Eğlence, Sanat, Müzik

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. Sanatsız hayatımız ne olurdu? Manasız bir hayat.


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weer - Hava Durumu

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. Kötü hava yoktur, bütün havalar iyidir.


      
  

Werk, Zaken, Kantoor - İş, Ticaret, Ofis

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. Çok fazla çalışmayın, biraz dinlenip iş hakkında kelime öğrenin