Auto - 자동차

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.

words

      

Beroep - 직업

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!

words

      

Beweging, Richtingen - 이동, 방향

Beweeg langzaam, rij veilig. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!

words

      

Dieren - 동물

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것

words

      

Eten, Restaurants, Keuken 1 - 음식, 식당, 주방 1

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것

words

      

Eten, Restaurants, Keuken 2 - 음식, 식당, 주방 2

Lekkere les deel twee. 맛있는 수업 2

words

      

Familie - 가족

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!

words

      

Gebouwen, Organisaties - 건물, 기관

Kerken, theaters, stations, winkels. 교회, 극장, 기차역, 상점들

words

      

Geld, Winkelen - 돈, 쇼핑

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.

words

      

Geografie: Landen, Steden… - 지리

Ken de wereld waarin je leeft. 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?

words

      

Gereedschap - 도구

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들

words


      

Getallen - 숫자

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억

words

      

Gevoel, Zintuigen - 감정과 감각

Alles over liefde, haat, reuk en tast. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것

words

      

Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne - 건강, 의학, 위생

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법

words

      

      

Het leven, Leeftijd - 인생과 나이

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습

words

      

Het menselijk lichaam - 인체

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기

words


      

Kleding 1 - 옷 1

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것

words


      

Kleuren - 색상

Alles over rood, wit en blauw. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기

words

      

Maten, Afmetingen - 단위 측정

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?

words


      

Menselijke trekken 1 - 사람의 특징1

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. 내 주변 사람들 묘사해보기

words


      

Mensen: Familie, Vrienden, Vijanden… - 사람들

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!

words

      

Natuur - 자연

Bescherm moeder natuur!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!

words

      

Onderwijs 1 - 교육1

Alles over school, hogere school, universiteit. 학교, 대학에 대한 모든 것

words

      

Onderwijs 2 - 교육2

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2

words

      

Planten - 식물

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲

words

      

Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap - 종교, 정치, 군사, 과학

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``

words

      

Sport, Spel, Hobby - 스포츠, 게임, 취미

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것

words

      

Stad, Straten, Vervoer - 도시, 거리, 교통

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.

words

      

Tijd 1 - 시간1

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기

words

      

Tijd 2 - 1시간2

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.

words

      

Vermaak, Kunst, Muziek - 오락, 예술, 음악

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵

words      

Weer - 날씨

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.

words

      

Werk, Zaken, Kantoor - 일, 비즈니스, 사무실

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기

words

Languages: Holenderski, Koreański, more...
Lekcje: Holenderski-Koreański, more...