시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ


  

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต


  

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส


  

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ


  

교회, 극장, 기차역, 상점들. โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง


  

학교, 대학에 대한 모든 것. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย


  

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา


  

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั


  

  

  

  

  

  

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?


  

  

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน  

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร


  

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน


  

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด


  

  

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


  

  

내 주변 사람들 묘사해보기. วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ


  

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า


  

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน


  

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ


  

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย


  

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้


  

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ


  

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น


  


  

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ


  

맛있는 수업 2. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย


  

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย


  

사람들과 어울리는 법. เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น


  

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย


  

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู


  

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน


  

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง


  

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ


  

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.


  

  

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?