A A Æ Å B C D E F G H I J K L M N O O Ø P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Arbejde, Forretning, Kontor - Práce, podnikání, kancelář

Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


      
  

Bevægelser, Retninger - Pohyb, směry

Kør roligt og sikkert.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Bil - Auto

Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

By, Gader, Transport - Města, ulice, doprava

Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Bygninger, Organisationer - Budovy, organizace

Kirker, teatre, togstationer, butikker. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Dyr - Zvířata

Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Familie - Rodina

Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

Farver - Barvy

Alt om rød, hvid og blå. Vše o červené, bílé a modré


      
  

      
  

Følelser, Sanser - Pocity, smysly

Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      
  

Geografi: Lande, Byer... - Zeměpis: Země, města,..

Kend den verden, som du bor i. Poznejte svět, ve kterém žijete      
  

Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Vid, hvordan du skal omgås folk. Jak se dostat mezi lidi


      
  

      
  

Liv, Alder - Život, Stáří

Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


      
  

Mad, Restauranter, Køkken 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Mad, Restauranter, Køkken 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Del to af lækkerbisken. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Mål, Måleenheder - Míry, měření

Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

      
  

Menneskelige kendetegn 1 - Popis člověka 1

Sådan beskrives folk omkring dig. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

Menneskets kropsdele - Části lidského těla

Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

Natur - Příroda

Bevar naturen, din moder!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Penge, Indkøb - Peníze, nakupování

Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Planter - Rostliny

Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      
  

Profession - Profese

Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


      
  

Religion, Politik, Militær, Videnskab - Náboženství, politika, armáda, věda

Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!      
  

Sport, Spil, Hobbyer - Sporty, hry, koníčky

Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

      
  

Sundhed, Medicin, Hygiejne - Zdraví, medicína, hygiena

Sådan fortæller du lægen om din hovedpine. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

Tal - Čísla

En, to, tre...Millioner, milliarder. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Tid 1 - Čas 1

Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Tid 2 - Čas 2

Spild ikke din tid! Lær nye ord. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

Tøj 1 - Oblečení 1

Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

Uddannelse 1 - Vzdělání 1

Alt om skole, højskole, universitet. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Uddannelse 2 - Vzdělání 2

Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Underholdning, Kunst, Musik - Zábava, umění, hudba

Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

Vejr - Počasí

Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Værktøj - Nástroje

Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


Languages

Duński, Czeski, more