மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Religia, Polityka, Wojsko, Nauka

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.

Język docelowy: Tamil
Język bazowy: PolishWord  ·  Translation
அணிவகுப்பு  · 
அதிகாரம்  · 
அமைதி  · 
அம்பு  · 
அரசன்  · 
அரசி  · 
அரசியல்  · 
அரசியல்வாதி  · 
ஆயுதம்  · 
ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி  · 
இயற்பியலாளர்  · 
இராணுவம்  · 
இராணுவம்  · 
ஈட்டி  · 
எதார்த்த நிலை  · 
எதிராக போர் தொடுத்தல்...  · 
கடற்படை  · 
கண்டுபிடிப்பாளர்  · 
கல்லறை  · 
கவசம்  · 
காவல்காரர்  · 
கிரகம்  · 
கிறிஸ்துமஸ்  · 
கொடி  · 
கோவில்  · 
கைத்துப்பாக்கி  · 
கைப்பற்றுதல்  · 
சக்ரவர்த்தி  · 
சமயப்பற்று கொண்ட      · 
சிப்பாய்  · 
டவுன் ஹால்  · 
தலைவர்  · 
தளபதி  · 
துணை எந்திரத் துப்பாக்கி  · 
துப்பாக்கி  · 
தேவாலயம்  · 
தோற்கடித்தல்  · 
பலம்  · 
பாதுகாத்தல்  · 
பிரார்த்தனை செய்தல்  · 
பொதுமக்கள்  · 
போராடுதல்  · 
போர்  · 
போர்  · 
போர்வீரன்  · 
பொருளியல்  · 
மசூதி  · 
மாதிரி  · 
மின்சார  · 
மேயர்  · 
ராக்கெட்  · 
ரைபிள் துப்பாக்கி  · 
ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்  · 
வரலாற்று இடைக்காலம்  · 
வாள்  · 
விஞ்ஞானம்  · 
விஞ்ஞானி  · 
விடுமுறை  · 
வெற்றிடம்  · 
வெளி  · 
வேதியியல்  · 
ஹெலிகாப்டர்  · 

Languages

Tamil, Polski, more

Lekcje

Tamil-Polski, more