கல்வி 2 - Edukacja 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych

49 words

0 0
Język docelowy: Tamil
Język bazowy: Polish
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    Rozdział
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    Gadać
   0 0 அழித்தல்    Zetrzeć
   0 0 அழிப்பான்    Gumka
   0 0 ஆரம்    Promień
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    Szkoła podstawowa
   0 0 இயற்பியல்    Fizyka
   0 0 இலக்கணம்    Gramatyka
   0 0 இலக்கியம்    Literatura
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    Liceum
   0 0 உயிரியல்    Biologia
   0 0 உளவியல்    Psychologia
   0 0 கணிதம்    Matematyka
   0 0 கழித்தல்    Odejmowanie
   0 0 கழித்தல் குறி    Minus
   0 0 கூட்டல்    Dodawanie
   0 0 கூட்டல் குறி    Plus
   0 0 கோணம்    Kąt
   0 0 சதுரம்    Kwadrat
   0 0 சமூகவியல்    Socjologia
   0 0 சாக்பீஸ்    Kreda
   0 0 சூழலியல்    Ekologia
   0 0 சோதனை    Eksperyment
   0 0 சோதனைக் கூடம்    Laboratorium
   0 0 டிகிரி    Stopień
   0 0 தகவலியல்    Informatyka
   0 0 தவறு    Zły
   0 0 தவறு    Błąd
   0 0 தீர்வு காணுதல்    Rozwiązywać
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    Szkolny
   0 0 பாடப் பொருள்    Przedmiot
   0 0 புவியியல்    Geografia
   0 0 பெருக்கல்    Mnożenie
   0 0 பொருளியல்    Ekonomia
   0 0 பேனா    Długopis
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    Projektor
   0 0 மனப்பாடம்    Na pamięć
   0 0 முக்கோணம்    Trójkąt
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    Plecak
   0 0 முறையமைப்பு    System
   0 0 மொத்தம்    Suma
   0 0 மையக்கருத்து    Temat
   0 0 வகுத்தல்    Dzielenie
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    Kolega z klasy
   0 0 வடிவியல்    Geometria
   0 0 வட்டம்    Koło
   0 0 வரலாறு    Historia
   0 0 வரைதல்    Rysować
   0 0 வானவியல்    Astronomia
Languages: Tamil, Polski, more...
Lekcje: Tamil-Polski, more...