சுகாதாரம், மருத்துவம், சுத்தம் - Salus, Medicina, Hygiena

உங்கள் தலைவலி பற்றி மருத்துவரிடம் எப்படி கூறுவது.

58 words

0 0
Język docelowy: Tamil
Język bazowy: Latin
Word Translation
   0 0 (மருந்து) ஊசி clyster
   0 0 அதிர்ச்சி consternatio
   0 0 ஆரோக்கியமானவர் sanus
   0 0 இதயத் modus
   0 0 இனப்பெருக்க திறன் fertilitas
   0 0 இரத்தப் பரிசோதனை examen sanguinis
   0 0 இரத்தம் sanguis
   0 0 இருமல் tussire
   0 0 எடை குறைதல் ponderem amittere
   0 0 ஒரு சொட்டு stilla
   0 0 கழுகுதல் lavare
   0 0 காயக்கட்டு emplastrum
   0 0 காய்ச்சல் febris
   0 0 குணமடைதல் sanescere
   0 0 குளியல் balineum
   0 0 கொட்டாவி விடுதல் oscito
   0 0 சளி catarrhus
   0 0 சளிக் காய்ச்சல் grippa
   0 0 சவரக் கத்தி novacula
   0 0 சிகரெட் sigarellum
   0 0 சிரிஞ்சு clyster
   0 0 சிறுநீர் urina
   0 0 சுகமின்மை aegrere
   0 0 சுத்தமான hygienicus
   0 0 சுரண்டுதல் scabere
   0 0 சுவாசம் spiritatio
   0 0 செவிலி nutrix
   0 0 சோப்பு sapo
   0 0 தமனி அழுத்தம் arteriotonia
   0 0 துடிப்பு cor
   0 0 துண்டு mantele
   0 0 தும்மல் sternuere
   0 0 நறுமணம் fragrantia
   0 0 நாடித்துடிப்பு pulsus
   0 0 நீராடுதல் imber
   0 0 நுரைப்பஞ்சு spongia
   0 0 நோய் morbus
   0 0 நோய்வாய்ப்படுதல் aeger
   0 0 நோய்த்தொற்று contages
   0 0 பரவும் வியாதி contagiosus
   0 0 பற்பசை dentifricium
   0 0 பலசாலி fortis
   0 0 பலவீனமானவர் infirmis
   0 0 பல் மருத்துவர் dentista
   0 0 புகையிலை புகைத்தல் sigarum
   0 0 புகையேறுதல் praefocare
   0 0 மருத்துவர் medicus
   0 0 மருந்து medicina
   0 0 மருந்து எழுதித்தருதல் dictamen
   0 0 மருந்துக் கடை pharmacopolium
   0 0 மாதிரி exemplum
   0 0 மாத்திரையை catapotium
   0 0 முகம் மழித்தல் radere
   0 0 மூக்கு ஒழுகுதல் coryza
   0 0 மூக்கு சுத்தம் செய்தல் emungere
   0 0 மூச்சு இழுப்பது adtrahere
   0 0 வைரஸ் virum
   0 0 ஷாம்பூ saponatum
Languages: Tamil, Łaciński, more...
Lekcje: Tamil-Łaciński, more...