இயக்கம், திசைகள் - Movimento, Direzioni

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro

Język docelowy: Tamil
Język bazowy: Italian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Włoski, more