Αριθμοί - எண்கள்

Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி

31 words

0 0
Język docelowy: Greek
Język bazowy: Tamil
Word Translation
      0 0 δέκα பத்து
      0 0 δέκα τρία பதிமூன்று
      0 0 δεύτερος இரண்டாவது
      0 0 δισεκατομμύριο நூறு கோடி
      0 0 δύο இரண்டு
      0 0 δώδεκα பன்னிரண்டு
      0 0 εβδομήντα எழுபது
      0 0 είκοσι இருபது
      0 0 εκατό நூறு
      0 0 εκατομμύριο பத்து லட்சம்
      0 0 ένα ஒன்று
      0 0 ένα ψηφίο இலக்கம்
      0 0 ένας αριθμός எண்
      0 0 ένδεκα பதினொன்று
      0 0 ενενήντα தொண்ணூறு
      0 0 εννέα ஒன்பது
      0 0 εξήντα அறுபது
      0 0 έξι ஆறு
      0 0 επτά ஏழு
      0 0 ογδόντα எண்பது
      0 0 οκτώ எட்டு
      0 0 πενήντα ஐம்பது
      0 0 πέντε ஐந்து
      0 0 πρώτος முதலாவது
      0 0 σαράντα நாற்பது
      0 0 τακτικός எண் முறைப் பெயர்
      0 0 τέσσερα நான்கு
      0 0 τρία மூன்று
      0 0 τριάντα முப்பது
      0 0 τρίτος மூன்றாவது
      0 0 χίλια ஆயிரம்
Languages: Grecki, Tamil, more...
Lekcje: Grecki-Tamil, more...