زمان 2 - Tempo 2

وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید. Não perca seu tempo! Aprenda novas palavras

Język docelowy: Farsi
Język bazowy: PortugueseWord  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·