اعضای بدن انسان - Partes do Corpo Humano

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. O corpo é o recipiente para o espírito. Aprenda sobre pernas, braços e orelhas

Język docelowy: Farsi
Język bazowy: PortugueseWord  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·