کار، تجارت، اداره - Praca, Biznes, Biuro

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy

Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Polish


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Polski, more

Lekcje

Farsi-Polski, more