زندگی، عمر - Życie, Wiek

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.

Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Polish


Word  ·  Translation
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0
 · 
0 0

Languages

Farsi, Polski, more

Lekcje

Farsi-Polski, more