اعضای بدن انسان - Części ciała człowieka

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach

Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Polish


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Polski, more

Lekcje

Farsi-Polski, more