احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی - 인사, 요청, 환영, 작별

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. 사람들과 어울리는 법

71 words

0 0
Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 آیا می توانید به من بگویید... ؟    … 좀 알려주세요.
      0 0 اجازه بدهید تا خودم را معرفی کنم    제 소개를 드릴께요.
      0 0 اجازه می‌دهید؟    제가 …해도 될까요?
      0 0 احوال پرسی کردن    인사하다
      0 0 از سوی دیگر    반면에
      0 0 از ملاقات شما خوشبختم!    만나서 반가워요.
      0 0 اسم شما چیست؟    이름이 뭐예요?
      0 0 اسمش چیه؟    그의 이름은 뭐예요?
      0 0 اسمش … است    그의 이름은 …예요
      0 0 اه!    윽!
      0 0 اهل کجا هستید؟    어디서 오셨어요?
      0 0 اوضاع چه طوره؟    어떻게 지내세요?
      0 0 با خوشحالی.    기쁘게
      0 0 با کمال میل.    기쁘게
      0 0 ببخشید    실례합니다
      0 0 ببخشید که مزاحم شما می شوم    실례합니다
      0 0 ببخشید...    한 번 더 말씀 해 주세요.
      0 0 بدون شوخی    농담 마세요.
      0 0 بر عکس!    반대로!
      0 0 برای شماست    당신을 위해 준비했어요.
      0 0 برایم اهمیتی ندارد.    상관없어요.
      0 0 بسیار خوب.    그럭저럭 잘 지내요.
      0 0 بسیار خوب.    좋아요.
      0 0 بنشینید    앉으세요
      0 0 به به!    맛있어요!
      0 0 به سلامتی شما!    건배
      0 0 به نظر من    내 생각에는
      0 0 تازه چه خبر؟    좋은 소식 있어요?
      0 0 تبریک    축하해요.
      0 0 حال شما چطور است؟    어떻게 지내세요?
      0 0 حالتون خوبه؟    잘지내시죠?
      0 0 خداحافظ    안녕히 가세요
      0 0 خداحافظ    안녕히 가세요.
      0 0 خوب؟    괜찮아요?
      0 0 خوش آمدید!    환영합니다.
      0 0 خیلی خوب نیست.    별로예요.
      0 0 در هر صورت    어떤 경우라도
      0 0 درست است؟    그렇죠?
      0 0 روز خوبی داشته باشید    좋은 하루 보내세요
      0 0 ساکت باشید!    조용히 하세요.
      0 0 سرتان به کار خودتان باشد    상관하지 마세요.
      0 0 سلام    안녕하세요
      0 0 سلام!    안녕하세요
      0 0 شما چه گفتید؟    뭐라구요?
      0 0 صبح بخیر!    좋은 아침이예요.
      0 0 عصر به خیر    좋은밤 되세요.
      0 0 قابلی ندارد    별말씀을요.
      0 0 قابلی نداشت    별 말씀을요.
      0 0 لازم است که...    …해야 해요.
      0 0 لطفاً    제발
      0 0 مرا تنها بگذارید!    날 좀 내버려둬요!
      0 0 ملیت شما چیست؟    어느 나라에서 왔어요?
      0 0 ممنون. شما هم همین طور.    고마워요.
      0 0 من خوبم.    잘 지내요.
      0 0 من خیلی خوب هستم.    아주 잘 지내요.
      0 0 من در ...زندگی می کنم    저는 …에 살아요.
      0 0 من می خواهم...    …하고 싶어요.
      0 0 من هم نه    저도 안그래요.
      0 0 من هم همین طور    저도 그래요.
      0 0 موضوع چیه؟    무슨 일 있어요?
      0 0 نام من... است.    전 …라고 해요.
      0 0 نمی دانم.    모르겠어요.
      0 0 نه خوب نه بد.    그저 그래요.
      0 0 چرا که نه؟    안될 거 없죠.
      0 0 چند سالتونه؟    몇 살이예요?
      0 0 چه غافلگیری خوبی!    웬일이예요!
      0 0 چه مشکلی هست؟    무슨일 있어요?
      0 0 چه چیزی احتیاج دارید؟    뭐가 필요해요?
      0 0 چه چیزی می خواهید؟    뭘 원하세요?
      0 0 کجا زندگی می کنید؟    어디에 사세요?
      0 0 کمک!    도와주세요!
Languages: Farsi, Koreański, more...
Lekcje: Farsi-Koreański, more...