صفات انسان‌ها 2 - 사람의 특징 244 words

0 0
Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 آزاردهنده    짜증나게 하는
      0 0 ابلهانه    바보같은
      0 0 افسرده    우울한
      0 0 با دقت    주의 깊은
      0 0 بالغ    성숙한
      0 0 بد لباس    옷차림이 형편없는
      0 0 بی ریا    성실한
      0 0 بیمار    참을 수 있는
      0 0 تنبل    게으른
      0 0 تند و زننده    더러운
      0 0 جدی    신중한
      0 0 حسود    질투하는
      0 0 خطرناک    위험한
      0 0 خنده دار    잼나는
      0 0 خوش لباس    옷을 잘입은
      0 0 دست‌وپاچلفتی    서투른
      0 0 دلواپس    걱정하는
      0 0 دورو    진심이 아닌
      0 0 دیوانه    미친
      0 0 رک    솔직한
      0 0 ریاکار    부정직한
      0 0 سرگرم کننده    즐거운
      0 0 صادق    정직한
      0 0 عجیب    낯선
      0 0 عصبی    긴장한
      0 0 غمگین    슬픈
      0 0 فقیر    형편 없는
      0 0 قدیمی    낡은
      0 0 متفکر    사려 깊은
      0 0 محبوب    인기 있는
      0 0 محتاط    조심스러운
      0 0 مذهبی    종교적인
      0 0 مرتب و منظم    깔끔한
      0 0 مستقل    독립적인
      0 0 معقول    합리적인
      0 0 مهربان    친절한
      0 0 مودب    공손한
      0 0 ناامید    실망한
      0 0 ناراحت    불행한
      0 0 ناراحت    불행한
      0 0 نامهربان    불친절한
      0 0 هنرمندانه    예술적인
      0 0 پایدار    변함 없는
      0 0 کودکانه    유치한
Languages: Farsi, Koreański, more...
Lekcje: Farsi-Koreański, more...