افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - 사람들

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!

44 words

0 0
Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 احمق    바보
      0 0 اسم    이름
      0 0 اشتباه گفتن    그르다
      0 0 امیدوار بودن    희망하다
      0 0 بوسه    뽀뽀
      0 0 بوسیدن    뽀뽀하다
      0 0 بیوه    과부의
      0 0 تاسف    미안한
      0 0 جمعیت    군중
      0 0 حقیقت    진실
      0 0 دختر    소녀
      0 0 درست گفتن    옳다
      0 0 دروغ    거짓말
      0 0 دروغ گفتن    거짓말을 하다
      0 0 دست دادن    악수하다
      0 0 دسته گل    꽃다발
      0 0 دشمن   
      0 0 دوست    친구
      0 0 زن    여자
      0 0 زنانه    여성의
      0 0 ستایش کردن    총애하다
      0 0 شخص    사람
      0 0 صدا    목소리
      0 0 عشق    사랑
      0 0 عشق ورزیدن    사랑하다
      0 0 مانند یک آدم دیوانه    미친 놈처럼
      0 0 متوجه شدن    이해하다
      0 0 مرد    남자
      0 0 مردانه    남성의
      0 0 مردم    사람들
      0 0 مهمان    손님
      0 0 نام    이름
      0 0 نام خانوادگی   
      0 0 نفرت داشتن    싫어하다
      0 0 نوزاد    아기
      0 0 هدیه    선물
      0 0 همدیگر را بوسیدن    뽀뽀하다
      0 0 همسایه    이웃
      0 0 هم‌اتاقی    룸메이트
      0 0 پسر    소년
      0 0 کارت‌پستال    엽서
      0 0 کمک    도와주다
      0 0 یارو    동료
      0 0 یک نصیحت    충고
Languages: Farsi, Koreański, more...
Lekcje: Farsi-Koreański, more...