خانواده - 가족

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!

45 words

0 0
Język docelowy: Farsi
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 ازدواج    결혼
      0 0 ازدواج کردن (با کسی)    결혼하다
      0 0 برادر    형제
      0 0 برادر ناتنی    양형제
      0 0 بستگان    친척
      0 0 تمام خانواده    가족 전체
      0 0 جد    조상
      0 0 خانواده    가족
      0 0 خواهر    자매
      0 0 خواهرشوهر/خواهرزن    배우자의 자매
      0 0 دایی یا عمو    삼촌
      0 0 دختر   
      0 0 دختر برادر یا دخترخواهر    여자조카
      0 0 دوست‌دختر    여자친구
      0 0 دوست‌پسر    남자친구
      0 0 دوقلو    쌍둥이
      0 0 زوج    연인
      0 0 سالگرد ازدواج    결혼 기념일
      0 0 شوهر    남편
      0 0 عروسی    결혼식
      0 0 عضو    구성원
      0 0 عمه، /خاله    이모
      0 0 عموزاده    사촌
      0 0 قرار ملاقات (معمولا با دوست پسر یا دوست دختر)    데이트하다
      0 0 لباس عروسی    웨딩 드레스
      0 0 مادر    어머니
      0 0 مادر مادربزرگ    증조할머니
      0 0 مادربزرگ    할머니
      0 0 مادرشوهر/مادرزن    배우자의 어머니
      0 0 نامادری    양어머니
      0 0 ناپدری    양아버지
      0 0 نسل    자손
      0 0 نوه دختر    손녀
      0 0 نوه پسر    손자
      0 0 نوه‌ها    손주
      0 0 همسر    부인
      0 0 والدین    부모님
      0 0 والدین ناتنی    양부모님
      0 0 پدر    아버지
      0 0 پدربزرگ    할아버지
      0 0 پدربزرگ و مادربزرگ    조부모님
      0 0 پدرشوهر/پدرزن    배우자의 아버지
      0 0 پسر    아들
      0 0 پسر برادر یا پسرخواهر    남자조카
      0 0 کودک    아이
Languages: Farsi, Koreański, more...
Lekcje: Farsi-Koreański, more...