หน้าผาก  -  ένα μέτωπο

หน้าผาก - ένα μέτωπο



Usage Examples

หน้าผาก (Thai)


ένα μέτωπο (Gresk)