ภาพสะท้อน  -  μια αντανάκλαση

ภาพสะท้อน - μια αντανάκλαση



Usage Examples

ภาพสะท้อน (Thai)


μια αντανάκλαση (Gresk)