மூடுபனி  -  мъгла

Usage Examples

மூடுபனி (Tamil)


мъгла (Bulgarsk)