பனி பொழிதல்  -  вали сняг

Usage Examples

பனி பொழிதல் (Tamil)


вали сняг (Bulgarsk)