א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

      
  

אוכל, מסעדות, מטבח 1 - Nourriture, Restaurants, Cuisine 1

שיעור טעים מאוד. הכל על המאכלים האהובים עליך. חשקים קטנים. Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents


      
  

אוכל, מסעדות, מטבח 2 - Nourriture, Restaurants, Cuisine 2

פרק שני משיעור טעים ביותר.. Partie deux de leçon délicieuse


      
  

      
  

בגדים 1 - Habillement 1

כל על מה שאתה צריך כדי להראות טוב ולהישאר חם. Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil


      
  

      
  

בידור, אומנות, מוסיקה - Divertissement, Art, Musique

מה שווים החיים שלנו בלי אומנות? קליפה ריקה. Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide


      
  

      
  

בנינים, ארגונים - Bâtiments, Organisations

כניסיות, תיאטרונים, תחנות רכבת, חנויות. Églises, théâtres, gares, magasins


      
  

בעלי חיים - Animaux

חתולים וכלבים. ציפורים ודגים. הכול על בעלי חיים. Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux


      
  

בריאות, תרופות, היגיינה - Santé, Médecine, Hygiène

איך לספר לרופא,מה מציק לך.. Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête


      
  

ברכות , בקשות , קבלות פנים , פרידות - Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux

דע איך לתקשר עם אנשים. Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes


      
  

גוף האדם - Pièces de Corps Humain

הגוף הוא מה שמכיל את הנשמה. למד על רגליים, ידיים ואוזניים. Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles


      
  

גיאוגרפיה : ארצות, ערים... - Géographie: Pays, Villes

תכיר את העולם בו אתה חי. Connaissez le monde où vous vivez


      
  

דת, פוליטיקה, צבאית, מדע - Religion, La Politique, Militaires, La Science

אל תחמיץ את השיעור החשוב ביותר! לא למלחמה ! כן לאהבה!. Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !


      
  

הזמן 1 - Temps 1

הזמן טס . אין זמן להתמהמה! למד על הזמן עכשיו!. Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !


      
  

הזמן 2 - Temps 2

אל תבזבז את הזמן שלך! למד מילים חדשות. Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots      
  

חיים, גיל - La Vie, Âge

החיים קצרים. למד הכל על השלבים בחיים מלידה ועד המוות. La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort


      
  

חינוך 1 - Éducation 1

הכול על בית ספר, מכללה, אוניברסיטה. Tout au sujet de l`école, université


      
  

חינוך 2 - Éducation 2

פרק 2 מהשיעורים המפורסים שלנו על תהליכי למידה. Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs


      
  

טבע - La nature

שמור על הטבע, אמא שלך. Préservez la nature, votre mère !


      
  

      
  

כלים - Outils

לדעת מה שאתה צריך בשביל לנקות, לתקן ולגנן. Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage


      
  

כסף, קניות - Argent, Shopping

אל תחמיץ את השיעור הזה. למד איך לספור כסף. Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent


      
  

מזג אויר - Le Temps

אין מזג אויר שהוא רע, כל מזג אויר הוא טוב. Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien


      
  

מכונית - Voiture

האם אתה בארץ זרה ורוצה להשכיר מכונית? אתה צריך לדעת באיזה צד ההגה. Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction


      
  

מכשירי מדידה, מדידות - Mesures

האם אתה מעדיף אינץ` או ס``מ? האם אתה כבר בשיטה המטרית. Préférez-vous pouces ou des centimètres ?


      
  

מספרים - Nombres

אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים. Un, deux, trois... Millions, milliards


      
  

      
  

מקצוע - Profession

זה מאוד חשוב להיות בעל מקצוע טוב היום. האם אתה יכול להיות מקצוען בלי ידע של שפות זרות? בקושי!. Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !


      
  

משפחה - Famille

אמא, אבא, קרובי משפחה. אין דבר חשוב יותר ממשפחה. Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie


      
  

ספורט, משחקים, תחביבים - Sports, Jeux, Passe-temps

תעשה חיים. הכל על כדורגל, שחמט ומשחקים. Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette      
  

עבודה, עסק, משרד - Travail, Affaires, Bureau

אל תעבוד יותר מדי. תנוח, תלמד מילים על עבודה. Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail


      
  

עיר, רחובות, תחבורה - Ville, Rues, Transport

אל תלך לאיבוד בעיר גדולה. שאל, איך להגיע לבית אופרה.. Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra


      
  

      
  

      
  

צבעים - Couleurs

הכל על אדום, כחול ולבן. Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu


      
  

צמחים - Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons

למד על פלאי הטבע, שמקיפים אותנו. הכל על צמחים : עצים, פרחים, שיחים.


      
  

רגשות, תחושות - Sentiments, Sens

הכל על אהבה , שנאה, ריח ומגע. Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact


      
  

      
  

      
  

      
  

תכונות אופי 1 - Caractéristiques Humaines 1

איך לתאר אנשים סביבתך. Comment décrire des personnes autour de vous


      
  

      
  

תנועה, כיוונים - Mouvement, Directions

סע לאט ובזהירות. Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque


Languages

Hebraisk, Fransk, mer

Undervisninger

Hebraisk-Fransk, mer