பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, mer...
Undervisninger: Tamil-Tagalog, mer...