பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Adverbia Varia IIOrdspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Latin


Word  ·  Translation
அடுத்து  ·  tum
அதிக  ·  plus
அதிர்ஷ்டவசமாக  ·  fortunate
அதிவேகமாக  ·  mobiliter
அமைதியாக  ·  silentiose
ஆரம்பத்தில்  ·  maturus
இடது பக்கமாக  ·  laevus
இப்பொழுது  ·  nunc
இயல்பாக  ·  quippe
இருப்பினும்  ·  tamen
இறுதியாக  ·  tandem
உட்புறம்  ·  intra
உண்மையில்  ·  revera
எங்குமில்லை  ·  nullibi
எங்கேயோ  ·  quopiam
ஏற்கனவே  ·  iam
ஒழுங்காக  ·  probe
குறிப்பாக  ·  maxume
குறைந்த  ·  minus
கூட  ·  etiam
சமீபத்தில்  ·  nuper
சரளமாக  ·  facunde
சிறந்த  ·  melior
தனிப்பட்ட முறையில்  ·  coram
தானாக முன்வந்து  ·  spontanee
தீவிரமாக  ·  serio
தூரத்தில்  ·  longe
தொடர்ந்து  ·  assidue
நிச்சயமாக  ·  scilicet
நேர் முன்புறம்  ·  pri
பிறகு  ·  post
பிற்பகுதியில்  ·  sero
பொறுமையாக  ·  patienter
முதலில்  ·  antequam
முன்னால்  ·  prius
முற்றிலும்  ·  absolute
மெதுவாக  ·  lente
மோசமான  ·  melior
வலது பக்கமாக  ·  dexter
விரைவாக  ·  cito
விவேகத்துடன்  ·  consulte
வெளிப்புறம்  ·  extra
வேறு இடங்களில்  ·  alias

Languages

Tamil, Latin, mer

Undervisninger

Tamil-Latin, mer