பல்வேறு பெயரடைகள் - 様々な形容詞Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Japanese

Word >> Translation

Languages

Tamil, Japansk, mer

Undervisninger

Tamil-Japansk, mer