எண்கள் - Nombroj

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
அறுபது sesdek
0 0
ஆயிரம் mil
0 0
ஆறு ses
0 0
இரண்டாவது dua
0 0
இரண்டு du
0 0
இருபது dudek
0 0
இலக்கம் cifero
0 0
எட்டு ok
0 0
எண் nombro
0 0
எண் முறைப் பெயர் ordnumeralo
0 0
எண்பது okdek
0 0
எழுபது sepdek
0 0
ஏழு sep
0 0
ஐந்து kvin
0 0
ஐம்பது kvindek
0 0
ஒன்பது naŭ
0 0
ஒன்று unu
0 0
தொண்ணூறு naŭdek
0 0
நான்கு kvar
0 0
நாற்பது kvardek
0 0
நூறு cent
0 0
நூறு கோடி miliardo
0 0
பதினொன்று dek unu
0 0
பதிமூன்று dek tri
0 0
பத்து dek
0 0
பத்து லட்சம் miliono
0 0
பன்னிரண்டு dek du
0 0
முதலாவது unua
0 0
முப்பது tridek
0 0
மூன்றாவது tria
0 0
மூன்று tri
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer