நேரம் 1 - Tempo 1

நேரம் ஓடுகிறது! காத்திருக்க நேரம் இல்லை! இப்போது இணைய பன்மொழி வல்லுனர்களிடம் நேரத்தை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்!. La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
... கால் மணி … kaj kvarono
0 0
... கால் மணிநேரம் உள்ளது. kvarono antaŭ...
0 0
அண்மையான காலம் proksima pasinteco
0 0
அது என்ன நாள்? Kiu tago estas?
0 0
அதே சமயம் samtempe
0 0
அந்த நேரத்தில் tiam
0 0
அரை மணி நேரம் duonhoro
0 0
ஆயிரம் வருடம் jarmilo
0 0
ஆரம்பத்தில் frue
0 0
இக்காலத்தில் nuntempe
0 0
இது என்ன காலம்? Kioma horo estas?
0 0
இது நண்பகல். Estas tagmezo.
0 0
இன்னும் ஒரு  மணி நேரத்தில் post unu horo
0 0
இன்று hodiaŭ
0 0
இப்போதே tuj
0 0
இரவு nokto
0 0
உரிய நேரத்தில் akurate
0 0
எதிர்காலம் estonteco
0 0
எப்போது முதல்? Ekde kiam?
0 0
ஓர் கால அட்டவணை horaro
0 0
கடந்த காலம் pasinteco
0 0
காலை mateno
0 0
சமீபத்தில் antaŭnelonge
0 0
சூரிய கடிகாரம் sunhorloĝo
0 0
தாமதம் malfrue
0 0
தூர எதிர்காலம் malproksima estonteco
0 0
தூரமான கடந்த காலம் prapasinteco
0 0
நண்பகல் tagmezo
0 0
நள்ளிரவு noktomezo
0 0
நாட்காட்டி kalendaro
0 0
நாளை morgaŭ
0 0
நாளை மறுநாள் postmorgaŭ
0 0
நாழிகைக் கண்ணாடி sablohorloĝo
0 0
நிமிடம் minuto
0 0
நூற்றாண்டு jarcento
0 0
நெருங்கிய எதிர்காலம் proksima estonteco
0 0
நேற்று hieraŭ
0 0
நேற்று முன் தினம் antaŭhieraŭ
0 0
பகல் tago
0 0
பருவம் sezono
0 0
புது வருடப் பிறப்பு Novjaro
0 0
பொதுவாக kutime
0 0
மணி horo
0 0
மதியம் posttagmezo
0 0
மாதம் monato
0 0
மாலை vespero
0 0
வரலாற்று இடைக்காலம் mezepoko
0 0
வருடம் jaro
0 0
வார இறுதி semajnfino
0 0
வாரம் semajno
0 0
விடுமுறை feria tago
0 0
வினாடி sekundo
0 0
ஸ்டாப் வாட்ச் tempomezurilo
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer