வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Saluto, peto, bonvenoj, adiaŭo

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Kiel trakti personojn.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
(இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி! Je via sano!
0 0
... என்பது அவசியம் Necesas…
0 0
... என்பது என்னுடைய கருத்து laŭ mi
0 0
... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா? Ĉu vi povus diri al mi...?
0 0
...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ... Mi volus…
0 0
அமைதியாக இருங்கள்! Trankvile!
0 0
அவருடைய பெயர் ... Li nomiĝas...
0 0
அவருடைய பெயர் என்ன? Kiel li nomiĝas?
0 0
அவ்வளவு நன்றாக இல்லை Ne tre bone
0 0
ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்! Kia surprizo!
0 0
இதற்கு மாறாக! Kontraŭe!
0 0
இது உங்களுக்கு Tio estas por Vi
0 0
இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும் Ĉion bonan
0 0
உங்களுக்கு என்ன வயது? Kiom vi aĝas?
0 0
உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? Kion vi volas?
0 0
உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? Kion vi bezonas?
0 0
உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும் Pardonu pro ĝeno
0 0
உங்களுக்கும் நன்றி. Dankon. Ankaŭ vin.
0 0
உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி! Mi agrable vidas vin
0 0
உங்களை வரவேற்கிறேன். Kun granda plezuro
0 0
உங்களை வரவேற்கிறோம் Nedankinde
0 0
உங்கள் ஊர் எது? De kie vi venas?
0 0
உங்கள் நாடு எது? Kiu estas via nacieco?
0 0
உங்கள் பெயர் என்ன? Kiel vi nomiĝas?
0 0
உட்காருங்கள் Sidiĝu
0 0
உதவி! Helpu!
0 0
உன்னுடைய வேலையை பார்! Faru proprajn aferojn!
0 0
எனக்கு கவலை இல்லை. Por mi estas egala
0 0
எனக்கு தெரியாது. Mi ne scias
0 0
என் பெயர் ... Mia nomo estas…
0 0
என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)? Kion (vi diris)?
0 0
என்ன ஆச்சு? Kio problemas?
0 0
என்ன விஷயம்? Kio okazas?
0 0
என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்! Lasu min en paco!
0 0
எவ்வாறாயினும் En ĉiu kazo
0 0
ஏன் இல்லை? Ĉu ne?
0 0
ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்? Mi petas pardonon
0 0
ஐயா சற்று கவனியுங்கள் Pardonu
0 0
ஐயோ! Bongustega!
0 0
ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன். Sufiĉe bone
0 0
காலை வணக்கம்! Bonan matenon
0 0
சரி. Bone.
0 0
சரியா? Ĉu?
0 0
சரியா? Ĉu ĉio estas bone?
0 0
சீ! Ve!
0 0
செல்வி Fraŭlino
0 0
தயவுசெய்து Bonvolu
0 0
திரு Sinjoro
0 0
திருமதி Sinjorino
0 0
நானும் ankaŭ mi
0 0
நானும் இல்லை nek mi
0 0
நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன் Permesu al mi prezenti min
0 0
நான் ... வசிக்கிறேன் Mi loĝas…
0 0
நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா? Ĉu mi rajtas?
0 0
நான் நன்றாக இருக்கிறேன். Mi bonfartas.
0 0
நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன். Ĉe mi ĉio estas bona.
0 0
நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்? Kie vi loĝas?
0 0
நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? Kiel vi fartas?
0 0
நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா? Ĉu ĉio estas bona?
0 0
பரவாயில்லாமல் இருந்தது diverse
0 0
புதிய செய்தி என்ன? Kio estas nova?
0 0
போய் வருகிறேன் Ĝis revido
0 0
போய் வருகிறேன் Ĝis revido
0 0
மகிழ்ச்சியுடன். Volonte
0 0
மகிழ்ச்சியோடு. Kun plezuro
0 0
மறுபுறம் aliflanke
0 0
மாலை வணக்கம் Bonan vesperon
0 0
வணக்கம் Saluton
0 0
வணக்கம் Bonan tagon
0 0
வருக! Bonvenon!
0 0
வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது? Ĉu ĉio glatas?
0 0
வாழ்த்துக்கள் gratulojn
0 0
வாழ்த்துதல் saluti
0 0
விளையாடாதீர்கள் Sen ŝercoj!
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer