மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Religio, politiko, militaferoj, scienco

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
அணிவகுப்பு parado
0 0
அதிகாரம் potenco
0 0
அமைதி paco
0 0
அம்பு sago
0 0
அரசன் reĝo
0 0
அரசி reĝino
0 0
அரசியல் politiko
0 0
அரசியல்வாதி politikisto
0 0
ஆயுதம் armilo
0 0
ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி esploristo
0 0
இயற்பியலாளர் fizikisto
0 0
இராணுவம் armeo
0 0
இராணுவம் milita
0 0
ஈட்டி lanco
0 0
எதார்த்த நிலை realo
0 0
எதிராக போர் தொடுத்தல்... militi kontraŭ…
0 0
கடற்படை militmara ŝiparo
0 0
கண்டுபிடிப்பாளர் inventisto
0 0
கல்லறை tombejo
0 0
கவசம் blendo
0 0
காவல்காரர் policisto
0 0
கிரகம் planedo
0 0
கிறிஸ்துமஸ் Kristnasko
0 0
கொடி flago
0 0
கோவில் templo
0 0
கைத்துப்பாக்கி pistolo
0 0
கைப்பற்றுதல் kapti
0 0
சக்ரவர்த்தி imperiestro
0 0
சமயப்பற்று கொண்ட     religia
0 0
சிப்பாய் soldato
0 0
டவுன் ஹால் magistrato
0 0
தலைவர் estro
0 0
தளபதி generalo
0 0
துணை எந்திரத் துப்பாக்கி mitraleto
0 0
துப்பாக்கி fajrarmilo
0 0
தேவாலயம் eklezio
0 0
தோற்கடித்தல் bati
0 0
பலம் forto
0 0
பாதுகாத்தல் defendi
0 0
பிரார்த்தனை செய்தல் preĝi
0 0
பொதுமக்கள் civitano
0 0
போராடுதல் batali
0 0
போர் milito
0 0
போர் batalo
0 0
போர்வீரன் kavaliro
0 0
பொருளியல் ekonomio
0 0
மசூதி moskeo
0 0
மாதிரி ekzemplo
0 0
மின்சார elektra
0 0
மேயர் urbestro
0 0
ராக்கெட் raketo
0 0
ரைபிள் துப்பாக்கி pafilo
0 0
ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல் pafo
0 0
வரலாற்று இடைக்காலம் mezepoko
0 0
வாள் glavo
0 0
விஞ்ஞானம் scienco
0 0
விஞ்ஞானி sciencisto
0 0
விடுமுறை ferio
0 0
வெற்றிடம் vakuo
0 0
வெளி kosmo
0 0
வேதியியல் kemio
0 0
ஹெலிகாப்டர் helikoptero
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer