உணர்வுகள், புலன்கள் - Sentoj, sensoj

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
(ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல் koleri (kontraŭ iu)
0 0
அச்சம் timo
0 0
அழுகுதல் plori
0 0
அவமானம் honto
0 0
ஆர்வமாக இருப்பது interesita
0 0
ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது malvarmi
0 0
ஏமாற்றம் elrevigita
0 0
களைப்பு laca
0 0
கவலைப்படுதல் maltrankvila
0 0
குதூகலம் ekscita
0 0
கோபம் kolera
0 0
கோபமாக இருப்பது varmi
0 0
சலிப்புத் தட்டுவது teda
0 0
சுகமின்மை malsana
0 0
சோகம் malgaja
0 0
தாகமாக இருப்பது soifi
0 0
தாகம் soifo
0 0
தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது dormemi
0 0
பசி malsato
0 0
பசியோடு இருப்பது malsata
0 0
பயப்படுவது timi
0 0
பலம் forta
0 0
பலவீனம் malforta
0 0
பீதி paniko
0 0
பெருமை fiera
0 0
மனநிலை humoro
0 0
வருத்தம் ĉagrenita
0 0
வலி doloro
0 0
விழிப்புடன் இருப்பது maldorma
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer