குடும்பம் - Familio

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு frekventi
0 0
(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல் geedziĝi
0 0
அத்தை onklino
0 0
இரட்டை ĝemelo
0 0
உறவினர்கள் parencoj
0 0
உறுப்பினர் membro
0 0
கணவன் edzo
0 0
கல்யாணம் edziĝfesto
0 0
காதலன் amiko, amato
0 0
காதலி amikino, amatino
0 0
குடும்பம் familio
0 0
குழந்தை infano
0 0
சகோதரன் frato
0 0
சகோதரி fratino
0 0
சந்ததி ido
0 0
ஜோடி paro
0 0
தந்தை patro
0 0
தாத்தா avo
0 0
தாத்தா பாட்டி geavoj
0 0
தாய் patrino
0 0
திருமண உடை edzinrobo
0 0
திருமண தினம் datreveno de geedziĝo
0 0
திருமணம் edziĝo
0 0
பாட்டி avino
0 0
பெற்றோர் gepatroj
0 0
பேத்தி nepino
0 0
பேரக்குழந்தைகள் genepoj
0 0
பேரன் nepo
0 0
மகன் filo
0 0
மகள் filino
0 0
மனைவி edzino
0 0
மருமகன் nevo
0 0
மருமகள் nevino
0 0
மாமனார் bopatro
0 0
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி kuzo
0 0
மாமா onklo
0 0
மாமியார் bopatrino
0 0
மாற்றாந்தந்தை duonpatro
0 0
மாற்றாந்தாய் duonpatrino
0 0
மாற்றான் சகோதரன் duonfrato
0 0
மாற்றான் பெற்றோர் gebopatroj
0 0
முப்பாட்டி praavino
0 0
முழு குடும்பம் la tuta familio
0 0
மூதாதையர் praulo
0 0
மைத்துனி bofratino
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer