தாவரங்கள் - Plantoj

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Esperanto


Word >> Translation
இதழ் petalo
0 0
ஊதாப்பூ violo
0 0
எலுமிச்சை மரம் tilio
0 0
கசகசா papaveto
0 0
கடற்பாசி algo
0 0
கருவாலி மரம் kverko
0 0
கருவிழி irido
0 0
கற்றாழை kakto
0 0
கஷ்கொட்டை kaŝtanarbo
0 0
கிறிஸ்துமஸ் மரம் kristnaska arbo
0 0
கிளை branĉo
0 0
சாம்பல் மரம் frakseno
0 0
சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி leontodo
0 0
ஜெரேனியம் geranio
0 0
டெய்சி lekanto
0 0
தண்டு trunketo
0 0
தாமரை lotuso
0 0
துளிப்பூ tulipo
0 0
தேவதாரு pino
0 0
தேவதாரு abio
0 0
நடுதல் planti
0 0
நீலமணிப்பூ kampanulo
0 0
நெட்டிலிங்கம் poplo
0 0
பனித் துளி galanto
0 0
பனை மரம் palmo
0 0
புதர் arbetaĵo
0 0
பூச்ச மரம் betulo
0 0
பூச்செண்டு bukedo
0 0
பேர் அரளி narciso
0 0
மரம் arbo
0 0
மலர் floro
0 0
மாப்பிள் acero
0 0
முள் dorno
0 0
ரோஜா rozo
0 0
ரோவன் sorparbo
0 0
வில்லோ saliko
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, mer

Undervisninger

Tamil-Esperanto, mer