பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - 代詞, 連結詞, 介詞65 words

0 0
Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Chinese
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    不僅…而且…
   0 0 அடியில்    .. 在..之下
   0 0 அதேபோல    以及
   0 0 அதோடு சேர்த்து    除…之外
   0 0 அனைவரும்    所有
   0 0 அருகில்    鄰近
   0 0 அல்லது    任一
   0 0 அவர்   
   0 0 அவள்   
   0 0 அவ்ர்கள்    他們
   0 0 அவ்வாறே    同樣地
   0 0 ஆனால்   
   0 0 இடையில்    .. 在之間
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    既…又…
   0 0 இருந்த போதிலும்    不管
   0 0 இருந்து    從…
   0 0 இல்   
   0 0 இல்லாமல்    .. 無
   0 0 உடன்   
   0 0 உட்புறம்    內部
   0 0 எங்கு    去哪里
   0 0 எங்கே    在何處
   0 0 எதிராக    相反
   0 0 எனவே    那麼
   0 0 எனில்    如果
   0 0 என்ன    什麼
   0 0 எப்படி    情況如何
   0 0 எப்போது    何時在的時候
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    首先
   0 0 ஏதாவது    什麼
   0 0 ஏனெனில்    因為
   0 0 ஏன்    ... 怎麼了
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    每個人
   0 0 க்கு    為了
   0 0 க்கு   
   0 0 சமயத்தில்    當的時候
   0 0 சுற்றிலும்    周圍
   0 0 தொடங்கி    從..;..緣故
   0 0 நான்   
   0 0 நாம்    我們
   0 0 நீ   
   0 0 நோக்கி    面向
   0 0 பக்கத்தில்    在旁
   0 0 படி    根據…所說
   0 0 பற்றி    ...有關
   0 0 பின்னால்    後面
   0 0 பிறகு    在...後
   0 0 பொருட்டு    為了
   0 0 போது    在..的期間
   0 0 மத்தியில்    .. 在..中間
   0 0 மற்றும்   
   0 0 மீண்டும்   
   0 0 மீது    在..[之上]
   0 0 முன்    在…前面
   0 0 மூலம்    .. 通過
   0 0 மேலும்    並且
   0 0 மேலும்   
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    還有一件事
   0 0 மேல்    在…上面
   0 0 யாருடைய    誰 人 的
   0 0 யாரோ ஒருவர்    某人
   0 0 யார்   
   0 0 வரைக்கும்    .. 直到
   0 0 வெறும்    剛剛
   0 0 வெளியே    外側
Languages: Tamil, Kinesisk, mer...
Undervisninger: Tamil-Kinesisk, mer...