பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - 各種各樣的動詞二Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: ChineseWord  ·  Translation
அனுமதிப்பது  · 
அரட்டை அடிப்பது  · 
அறிந்துகொள்வது  · 
அழைப்பது  · 
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  · 
இணைப்பது  · 
இயலுதல்  · 
இழப்பது  · 
உடைப்பது  · 
உருவாக்குவது  · 
உலர்த்துவது  · 
ஊதுவது  · 
எதையாவது கழற்றுவது  · 
எதையாவது திருகுவது  · 
எரிச்சல் காட்டுவது  · 
ஏமாற்றுவது  · 
ஒரு தவறை செய்வது  · 
ஓய்வெடுப்பது  · 
கண்விழிப்பது  · 
கவலைப்படுவது  · 
காலியாக்குவது  · 
கிழிப்பது  · 
கிழ்ப்படிவது  · 
கீழே போடுவது  · 
கீழ்ப்படிய மறுப்பது  · 
குனிவது  · 
கேலி பேசுவது  · 
கைப்பற்றுவது  · 
சந்திப்பது  · 
சரளமாகப் பேசுவது  · 
சரிபார்ப்பது  · 
சலிப்படைவது  · 
சுத்தம் செய்வது  · 
தடுப்பது  · 
திருடுவது  · 
திரும்ப ஒப்படைப்பது  · 
துடைப்பது  · 
துளையிடுவது  · 
தொந்தரவு செய்வது  · 
தோற்கடிப்பது  · 
நடுங்குவது  · 
நடைபெறுவது  · 
நம்புவது  · 
நினைவுகூறுவது  · 
நிரப்புவது  · 
நீக்குவது  · 
பதிலளிப்பது  · 
பழகிப்போவது  · 
பாதுகாப்பது  · 
பின்பற்றுவது  · 
பிரிந்துவிடுவது  · 
புகார் கொடுப்பது  · 
போராடுவது  · 
பொருள் சுட்டுவது  · 
மாற்றுவது  · 
மீட்பது  · 
மீண்டும் செய்வது  · 
மூழ்குவது  · 
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  · 
வாக்குறுதி அளிப்பது  · 
வாழ்த்துவது  · 
விடுவிப்பது  · 
விரிப்பது  · 
விரும்புவது  · 
விளக்குவது  · 
வெற்றிபெறுவது  · 

Languages

Tamil, Kinesisk, mer

Undervisninger

Tamil-Kinesisk, mer