கல்வி 2 - 教育二

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். 我們著名的關於教育過程的課程的第二部分

Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: ChineseWord  ·  Translation
அத்தியாயம்  · 
அரட்டை அடித்தல்  · 
அழித்தல்  · 
அழிப்பான்  · 
ஆரம்  · 
ஆரம்பப் பள்ளி  · 
இயற்பியல்  · 
இலக்கணம்  · 
இலக்கியம்  · 
உயர்நிலைப் பள்ளி  · 
உயிரியல்  · 
உளவியல்  · 
கணிதம்  · 
கழித்தல்  · 
கழித்தல் குறி  · 
கூட்டல்  · 
கூட்டல் குறி  · 
கோணம்  · 
சதுரம்  · 
சமூகவியல்  · 
சாக்பீஸ்  · 
சூழலியல்  · 
சோதனை  · 
சோதனைக் கூடம்  · 
டிகிரி  · 
தகவலியல்  · 
தவறு  · 
தவறு  · 
தீர்வு காணுதல்  · 
பள்ளி தொடர்பான  · 
பாடப் பொருள்  · 
புவியியல்  · 
பெருக்கல்  · 
பொருளியல்  · 
பேனா  · 
ப்ரொஜெக்டர்  · 
மனப்பாடம்  · 
முக்கோணம்  · 
முதுகில் மாட்டும் பை  · 
முறையமைப்பு  · 
மொத்தம்  · 
மையக்கருத்து  · 
வகுத்தல்  · 
வகுப்புத் தோழர்  · 
வடிவியல்  · 
வட்டம்  · 
வரலாறு  · 
வரைதல்  · 
வானவியல்  · 

Languages

Tamil, Kinesisk, mer

Undervisninger

Tamil-Kinesisk, mer