பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Различни глаголи 1


Usage Examples
Ordspråk: Tamil
Oversettelsespråk: Bulgarian
0 words


Undervisninger

Tamil-Bulgarsk, mer: Tamil